ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สุวิจักขณ์ ตั้งประเสริฐกุล

วันจันทร์ 8 มีนาคม 2564  เวลา 22:00:29
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สุรภา หนองหลิ่ง

วันจันทร์ 8 มีนาคม 2564  เวลา 22:00:04
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กอบแก้ว พันธุกิจ

วันจันทร์ 8 มีนาคม 2564  เวลา 21:59:44
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันจันทร์ 12 ตุลาคม 2563  เวลา 01:32:59
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563  เวลา 03:53:36
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563  เวลา 06:57:21
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันจันทร์ 21 กันยายน 2563  เวลา 07:04:02
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันเสาร์ 5 กันยายน 2563  เวลา 07:27:02
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันพุธ 2 กันยายน 2563  เวลา 00:40:36
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพล จางวางสินธุ์

วันเสาร์ 29 สิงหาคม 2563  เวลา 09:19:31
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันอังคาร 18 สิงหาคม 2563  เวลา 12:49:31
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เอกเอง

วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563  เวลา 09:00:00
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มนทิชา ชาวไร่

วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563  เวลา 08:17:29
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจรรจิรา กล้าศึก

วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563  เวลา 06:47:23
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กมลพรรณ สิทธิชัย

วันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563  เวลา 00:06:17
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า วรรณิดา สงวนเชื้อ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 22:42:13
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพัฒน์​ กอบตระกูล

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 22:22:02
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อรณิช​ หลังนุ้ย

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 22:12:04
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ทองอ่อน

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 19:17:10
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริกันยา บัวมีกลิ่น

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 18:50:57
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว​วิ​ภาพร​ ใส​วงษ์​

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 18:16:28
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเจินหยง แซ่ลี้

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 17:30:58
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เจินหยง แซ่ลี้

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 17:26:15
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 17:01:40
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกิติศักดิ์ นามนก

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 16:10:01
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 15:55:50
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 15:55:03
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 15:54:20
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นิภาภรณ์ เทพศิริ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 15:42:59
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นิภาภรณ์ เทพศิริ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 15:42:16
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชินาธิป ไชยาคำ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 15:26:51
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยูรีหนา ศรีสวัสดิ์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 15:26:23
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฑาทิพย์ รู้รักศรี

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 15:06:43
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  นาย อนันต์ อ้นสกุล

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 14:52:01
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพานันท์ อ่อนสุขใส

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 14:06:01
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญมี คาโส

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 13:47:46
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางบัวแดง คาโส

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 13:47:13
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นนางสาวอารียา คาโส

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 13:46:59
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมพงษ์ บำรุงสุข

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 13:37:16
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สุประวีณ์ เชยครบุรี

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 13:28:41
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ทองอ่อน

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 13:24:06
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญญรัตน์ ปัญญาลักษณ์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 13:15:27
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญญรัตน์ ปัญญาลักษณ์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 13:15:02
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 13:12:39
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดรุณวรรณ เซี่ยงเจ้น

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 12:31:01
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกัณลพัฒน์ ธนรากรฏิวัฒน์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 12:29:02
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดวงกมล วังจำนงค์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 12:27:14
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอลิชา เสาชะอม

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 12:17:32
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สุพรรษา กรุณา

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 11:57:09
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มนรดา สีแดง

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 11:53:53
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นวภัทร์ วรรณสุวงค์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 11:45:04
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายมานพ ชนะศักดิ์และครอบครัว

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 11:28:07
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอุบลวรรณ ดำศิริ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 11:24:20
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพัฒน์ ฉัตรแก้วมณีวงศ์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 11:23:33
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อวยพร​ พา​นิช​

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 11:19:49
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทรศยา คุณล้าน

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 11:19:21
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางเสาวลักษณ์ ไชยนันทน์ พร้อมครอบครัว

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 11:10:55
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นฤมล ยุพานิช

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:47:39
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศตวรรษ พาดพิมพ์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:42:32
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศตวรรษ พาดพิมพฺ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:41:56
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. ดรุณา ปล้องคำ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:35:33
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ปณต มานวิโรจน์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:34:36
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธนกฤต ศรสูงเนิน

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:28:30
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สมฤดี สระแก้ว

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:26:12
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศิริ ยศประยูรและครอบครัว

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:21:38
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสายใจ ยศประยูร

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:21:07
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:14:48
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางวลัยลักษณ์ บวรสินรักดี

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:05:14
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสหกรณ์ แซ่หว่อง

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:04:44
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายนคเรส สมบูรณ์สิน

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:04:36
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาวรรณ พินิรัมย์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:04:25
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกันดิศ มาลีแย้ม

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:04:15
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศรัณ ศรีนวล

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:04:03
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐวิภา คุณเจริญ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 10:03:47
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ธัญชนก เทียนเงิน

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:58:03
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายคมกฤช รัตนราช และครอบครัว

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:57:32
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:57:08
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. จริสตา สมบุญศรี

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:52:38
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุชาดา สุดจิตร และครอบครัว

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:42:00
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า รัตนกุล ศรีธรรมมา

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:41:39
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า จันทรา โอภาสะ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:39:33
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า จันทรา โอภาสะ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:39:18
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อนุวัฒน์ ชูทรัพย์

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:29:18
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรา​ ฐานะอุดมมงคล

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:24:49
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า วนัญญา เจ๊ะยะหลี

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 09:07:01
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาพร สิ่วสำแดง

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 07:55:12
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อทิตยา ใจเหล็ก

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 22:57:44
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายไกรสร รองแก้ว

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 22:23:48
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายไกรสร รองแก้ว

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 22:21:07
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กชทัศ ชูแก้วน้อย

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 22:14:12
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวิตา ใจฝั้น

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 20:24:00
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นส.ณิชกุล หนูเซ่ง

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 17:34:12
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อ.พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 14:18:33
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กันตา หลิมพลอย

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 11:40:26
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางรุ่งระวี มังสิงห์

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 10:07:42
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริมา ถิ่นณรงค์

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 10:05:17
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ไอลดา เศรษฐกิจ

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563  เวลา 09:02:24
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวริศรา พงษ์เผือก

วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563  เวลา 20:36:21
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พจนีย์ แสงทองพราว

วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563  เวลา 19:26:45
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พจนีย์ แสงทองพราว

วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563  เวลา 19:26:33
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นิชาภา เสียงเสนาะ

วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563  เวลา 19:25:28
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางวีณา​ นาคะพันธุ์

วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563  เวลา 18:29:11
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางกาญจนี พรหมดวง

วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563  เวลา 20:21:38
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเชลงศักดิ์​ ศักดิ์สิ​ท​ธิวงศ์​

วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563  เวลา 15:40:17
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สันธยา ชูทรัพย์

วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563  เวลา 10:58:31
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า แสงมณี ศุภสำราญกิจ

วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563  เวลา 10:26:09
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวนกเชิดชู

วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563  เวลา 09:12:39
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฉัตรทอง นกเชิดชู

วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563  เวลา 09:11:12
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร

วันอาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563  เวลา 08:16:33
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทร์จิรา เอี่ยมตระกูล

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 19:07:56
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายขาคิต กริชสั้น

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 15:39:04
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ทิพวรรณ มากแก้ว

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 15:08:58
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรชัย ตันอุ๋ย

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 15:08:22
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กมลเนตร ชัยราบ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 15:08:04
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธิรานีย์ สุวรรณชนะ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 15:07:21
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นพเก้า ถาวรนยะ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:55:36
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ธนาภรณ์ จอมเมือง

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:52:35
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ฐเดช วิทิพย์รอด

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:51:44
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สุประวีณ์ เชยครบุรี

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:50:59
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นภาดาว​ ขัดคำวงศ์

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:50:35
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ฐิติมา สุบรรณคีรี

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:50:34
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศุภัชฌา นาคปนทอง

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:50:23
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า รังสิมันต์ธรรม ชันณรงค์

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:50:21
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อรุณรัตน์ ทองเจือ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:50:06
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววาสนา ตันสัตยาเลิศ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:50:02
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เสาวลักษณ์ หลีบำรุง

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:49:55
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธิดารัตน์ รอดอุปการ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:49:54
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกัณลพัฒน์ ธนรากรฏิวัฒน์

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:49:49
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทร์จิรา เอี่ยมตระกูล

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:49:41
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว รัตน์วรา ใจบุญ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:49:40
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์ทองอ่อน

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:49:39
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อรุณรัตน์ ทองเจือ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:49:28
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อุบลวรรณ บุญศรีวงศ์สกุล

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:49:28
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า วสันต์ วรภักดี

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:49:16
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชฎาพร คชมาศ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:48:24
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อริญาอินทร์พรหม

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:48:15
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสรินทิพย์ นามนวล

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:48:13
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรอุมา ปานสัสดี

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 14:48:04
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายคุณานนต์ แตงน้อย

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 13:47:32
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางน้ำเพชร พรมอ่อน

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 13:47:03
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 09:41:22
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรนันท์ ศรีวรรณะ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 07:41:58
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พัชรนันท์ ศรีวรรณะ

วันเสาร์ 8 สิงหาคม 2563  เวลา 07:41:03
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลอย

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 23:53:29
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พร

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 23:52:56
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ฐิติรัตน์ โสคำ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 22:12:56
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ฐิติรัตน์ โสคำ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 22:11:46
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านางละมัย​ ก๊กพิมาย

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 19:21:19
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิติยานภาลัย ภู่ตระกูล

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 17:42:44
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระ แก้วกันเนตร

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 17:37:59
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กอบแก้ว พันธุกิจ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 17:33:18
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กุหลาบ พันธุกิจ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 17:32:55
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิ์ มองเพ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 16:51:30
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภารี หรดี

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 16:50:56
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า นางสาวศศิธร มองเพ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 16:50:16
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมฤดี นามวงษ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 15:57:53
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดวงจิต

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 15:49:34
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ศิรภัสสร เชาว์ประสิทธิ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 15:42:01
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริฉัตร แก้วงาม

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 15:40:20
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ชนะชล เชาว์ประสิทธิ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 15:35:54
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พูลสุทธิบุญ ปุรินทราภิบาล

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 15:24:32
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพัตร ตรีพลอักษร

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 15:10:31
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สุเมธี แสนสุข

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 13:30:39
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พระวิชัย วิชโย (สฤษดิ์ภิญโญยิ่ง)

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 13:18:48
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวรุตเตชะภัทร

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 13:13:57
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวรุต

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 13:13:22
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นริศา ภู่ไชย

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 12:56:54
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรยุทธ เสาใย

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 12:45:52
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศิวัช ปิยะรัตนวัฒน์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 12:35:09
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ภัทรวิธ บัวโฉม

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 12:27:38
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ลักษมาวรรณ วงษ์สุวรรณ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 12:26:54
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ลักษมาวรรณ วงษ์สุวรรณ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 12:26:30
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า วชิราภรณ์ กัลชาญสุพรรณ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 12:23:03
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายนเรศ จันทร์สองศรี

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 12:18:46
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสินาด-นางหทัยรัตน์ น.ส.ขนิษฐา น.ส.นภัสวรรณ วุฒิรณฤทธิ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:54:50
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสินาด นางหทัยรัตน์วันที่ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:52:47
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางนิรมล วิบูลมงคลลมงคล

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:50:39
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางนิรมล วิบูลมงคล

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:50:09
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายธัมม์จำนง ชยสิทธิปกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองและครอบครัว

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:48:18
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:46:17
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า วรางคณา อัสสะวะ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:43:23
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเพียงเดือน เกิดอำแพง

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:40:28
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีสุกฤษฎิ์ รอดมาดี

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:29:59
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางนางวรรณี. เลิศพิภพพรและครอบครัว

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:29:47
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.จิรายุ ภิรมย์อยู่

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:28:18
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิิรินธนา สำราญสุข และครอบครัว

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:27:38
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ภิญญดา ตั้งแก้ว

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:24:47
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนกร สังข์เงิน

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:21:50
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ทินมณี นวมหอม

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:21:25
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเฉลิมพล ทองคำ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:18:29
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พิมพา บุญระยอง

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:17:42
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกตุนภา โพธิ์ทอง

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:15:56
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:13:08
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิจารณ์ ตรีพลอักษร และ ครอบครัว

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:09:12
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บัณฑิตา ไชยรบ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:07:29
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิ ตรีพลอักษร และ ครอบครัว

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:07:27
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางชลลดา ปลื้มบางพลี

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:07:07
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาพร ภูจักรหิน

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:06:19
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปัทมา จันทร์ศรี

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 11:03:01
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวราตรี ทำคาม

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10:57:25
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.เบญจวรรณ เจริญขาว

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10:56:41
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10:54:42
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางนภาพร เกาะทอง

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10:54:33
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิวัฒน์ เรืองมนตรี

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10:50:40
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บวรลักษณ์ คัมภิรานนท์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10:49:59
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย สันติาิสุข สุวรรณเกิด

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10:44:37
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายโสภณ การะพิมพ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10:32:10
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สุมาลี นพพันธุ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10:22:50
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกตุศิณี บัวเดช

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10:09:47
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า รพีพรรณ แสงเพ็ชร

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:44:16
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางลดาวัลย์ วัฒนบุตร

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:27:28
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณิตญา แช่มช้อย

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:24:04
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววารุณี วัดมาลี

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:23:34
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อาภรณีน์ อินฟ้าแสง

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:22:43
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.กุศล นาคอรุณ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:22:26
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสาวิตรี ชมรส

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:22:20
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชลิสา บรรจงขจรพัฒน์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:22:11
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า วิมล ปัญจมากร

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:22:10
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายธนพล จันเกิด

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:22:10
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายฤกษ์ดี คำก้อน

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:21:37
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กรกฎ​ ติดตารัมย์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:21:34
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า วัชลาลัย แก้วมณี

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:21:30
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชุนัรภัฏฐ์. โกมลวิศิษฏ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:21:24
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวซนพิชชา พรมหูต

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:21:21
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สุดารัตน์ วานิชคาม

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:21:15
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐวิภา คุณเจริญ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:21:12
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สุดารัตน์ วานิชคาม

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:21:03
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ธันย์ชนก ฉิมน้อย

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:20:42
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เบญจวรรณ เอี่ยมสำอางค์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:19:44
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:19:27
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:18:32
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เกียรติพงษ์ พันยนะ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:17:48
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ปณต มานวิโรจน์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:16:40
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดร พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:16:07
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อรุณี สำเภาทอง

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:15:29
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หทัยชนก พรหมชาติ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:15:17
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นันทพร ชูทรัพบ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:14:25
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศิริ ยศประยูร และครอบครัว

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:12:02
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สายใจ ยศประยูร

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:11:29
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า Naiyana Paiboon

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:11:21
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ทิพย์วิภา เทศวิศาล

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:10:43
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว รตกมล นันทนรัตน์เสรี

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:08:06
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุภมงคล สีดาช่วย

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:03:54
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาติชาย เรืองวงษ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:02:45
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาติชาย เรืองวงษ์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:02:12
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บุศยา คันธบรรจง

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:02:06
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า วีณา จันทร์ตรี

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09:00:51
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมพงษ์ บำรุงสุข

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 08:59:27
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมนึก สมรรถกิจขจร

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 08:46:25
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาง สหวัลย์ สังฆมาศ

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 08:42:19
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สอางค์ แจ่มถาวร

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 08:29:43
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หทัยภัทร ฉวีงาม

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 08:27:34
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกชัย ศรีแสงจันทร์

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 08:26:48
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิลาสินี ประสพชัย

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 08:17:37
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้า นส.ฌาณัญญา อินทองช่วย

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 08:01:57
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมพงษ์ บำรุงสุข

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 07:57:07
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. รุ่งทิวา เจริญท้าว

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 07:55:22
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. รุ่งทิวา เจริญท้าว

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 07:55:07
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อริญชัย วงศ์น้อย

วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 07:50:55
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า รัฐกรณ์ จวงจำเริญ

วันพุธ 5 สิงหาคม 2563  เวลา 18:04:17
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อาภรณีน์ อินฟ้าแสง

วันพุธ 5 สิงหาคม 2563  เวลา 14:38:50
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์

วันพุธ 5 สิงหาคม 2563  เวลา 13:49:06
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เอกชัย ชินวงษ์

วันพุธ 5 สิงหาคม 2563  เวลา 13:27:20
 

จำนวนผู้ร่วมลงนามถวายพระพร 263 ท่าน